Поради вчителям

Освітня технологія – це система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії вчителя і учнів, що спрямована на досягнення результату. Це по суті поопераційний опис діяльності вчителя та учнів, метою якого є результативне навчання.

Компетентісно спрямовані технології: інтерактивні, проектні, ІКТ, особистісно зорієнтовані.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) спрямовані на те, щоб дати якомога більше інформації за допомогою цифрових навчальних засобів.

До ІКТ відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання.

Використання ІКТ дає можливість:

· індивідуалізувати і диференціювати процес навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;

· здійснювати контроль зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів;

· здійснювати самоконтроль і самокорекцію;

· здійснювати тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовку учнів;

· проводити лабораторні роботи в умовах імітації в комп’ютерній програмі;

· готувати учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства;

Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання полягає в тому, що вчитель організує пізнавально-навчальну діяльність учня таким чином, що він самостійно розв’язує певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання у процесі взаємодії „учень-інформація”, „учень-ситуація”, „учень-знання”, „учень-проблема”, „учень-учень”, „учень-група” тощо. Залежно від охопленості учнів, усі інтерактивні технології поділяються на: парні, фронтальні, групові та індивідуальні. Застосування дає змогу учням:

· ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію;

· навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;

· моделювати і розв’язувати пізнавальні, життєві та соціальні ситуації;

· учитися будувати конструктивні відносини в групі;

· розвивати навички самостійної роботи, виконання творчих завдань.

Проектні технології – це комплекс пошукових, дослідницьких, розрахункових, графічних та письмових видів робіт, що виконуються учнями самостійно (в парах, групах, індивідуально) з метою практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми. Передбачає використання різних методів і засобів навчання та інтегрованих знань з різних галузей науки, техніки, творчості.

Кiлькiсть переглядiв: 106

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.