Методичні посібники. Перебийніс Н.А.

/Files/images/DSCN3988.JPG

"Songs for learning English. Інноваційний урок: сутність та особливості використання."

Вступ

Життя не стоїть на місці, і методика викладання іноземної мов и невпинно розвивається. Поряд із традиційними народжуються нові або актуалізуються забуті типи уроків .Які типи уроків можна використовувати сьогодні? Який він, інноваційний урок ХХІ сторіччя? Що таке інноваційні педагогічні технології? Автор даного методичного посібника вже багато років працює над темою “Using Songs in Learning English”. Пісня – це багатий дослідницький матеріал. Вона є носієм культурного скарбу народу. Можна виділити пісні-ігри, пісні-інсценування, пісні-вправи для роботи з фонетичним та лексичним матеріалом. Пісня може включати в себе країнознавчу інформацію, розкривати співвідношення між людьми. Вона може бути корисною не тільки на початковому етапі вивчення іноземної мови, але й використовуватися у середній та старшій школі. Використання пісень може бути гарним джерелом впровадження передових інноваційних технологій.

Повна версія:

Перебийніс Н.А, Методичний посібник "Songs for leaning English".

"Англійські та українські пісні як засіб формування громадянської особистості на уроках англійської мови та музичного мистецтва"

/Files/images/img0066.jpg

Вступ

У «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» зазначено, що актуальність громадянського виховання особистості в сучасному українському суспільстві значною мірою зумовлюється потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні можливості для розвитку і застосування їхніх потенційних здібностей, досягнення суб'єктивно привабливих і водночас соціально значущих цілей як умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби у самовизначенні та самоствердженні.

Посилення виховної функції освіти, формування громадянськості, працелюбності, моральності, прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, відданості їй, примноження традицій свого народу окреслено одним із стратегічних завдань державної політики в галузі освіти.

У цьому контексті загальноосвітня школа виконує роль фундаменту, на якому будується вся система громадянського виховання школярів, формування у них любові до рідного краю, України, історичної пам'яті, духовності, національного характеру.

Метою цієї роботи є розкриття змісту громадянського виховання учнів на уроках «Музичного мистецтва», обґрунтування пріоритетних форм та методів його організації.

Повна версія:

Перебийніс Н.А., Закутня Н.В. Методичний посібник "Англійські та українські пісні як засіб формування громадянської особистості на уроках англійської мови та музичного мистецтва."

Тренінгові та проектні технології на уроках англійської мови та в позакласній виховній роботі

/Files/images/img004 v4.jpg

Вступ

Педагогічна практика сьогодення активізувала проблеми пошуку та використання інноваційних технологій у процесі підготовки висококваліфікованих кадрів. І.П.Підласий вважає, що сучасна педагогічна теорія „дозріла" до технологічного підходу, визначає його доцільність і раціоналізм. Інноваційні педагогічні технології мають на меті поопераційне впровадження різних видів педагогічних нововведень, які викликають зміни в традиційному педагогічному процесі; подолання наслідків деструктивних процесів у системі освіти. Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Метод проектів виник у 20-ті роки ХХ століття в США. Спочатку його називали „методом проблем", він розвивався в межах гуманістичного напряму у філософії та освіті, у педагогічних поглядах та експериментальних роботах Джона Дьюї, В.Х.Кілпатрика, С.Т.Шацького та ін. Метод проектів науковці відносять до технологій ХХІ століття, які передбачають адаптування до змінних умов життя людини постіндустріального суспільства. С.О.Сисоєва зазначає, що „метод проектів є однією з педагогічних технологій, яка відображає реалізацію особистісно орієнтованого підходу в освіті (саме педагогічною технологією, хоча в назві техноло­гії використовується слово „метод")" Ураховуючи даний факт, у сучасній психолого-педагогічній літературі означена вище технологія отримала назву полягає у стимулюванні інтересу до проблеми. Проектна технологія спрямована на розв' язання педагогічної проблеми, що передбачає використання різноманітних методів та засобів навчання, інтегрування знань і умінь студентів з різних галузей науки, техніки, творчості.

Отже, сутність проектної технології вбачаємо у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів (змісту, методів, прийомів тощо), що адаптує навчально-виховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.

Проектні та тренінгові технології уже досить давно знайшли широкий відгук і втіленняу сучасній системі освіти. В основу цієї технології сучасні автори покладають наступні критерії:

• розвиток пізнавальних умінь і навичок учнів;

• уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

• уміння самостійно конструювати свої знання;

• уміння інтегрувати свої знання з різних галузей науки;

• уміння критично мислити.

Повна версія:

Перебейніс Н.А. Методичний посібник "Тренінгові та проектні технології на уроках англійської мови та в позакласній роботі."

Кiлькiсть переглядiв: 139

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.