Статут

європейського клубу “Euro-cooperation

Харківської гімназії №43

 1. Положення про шкільний євро клуб “Euro-cooperation” Харківської гімназії №43

 • Євроклуб Харківської гімназії №43, що має назву “Euro-cooperation” є об’єднанням учнів гімназії.

 • Клуб створюється на невизначений термін.

 • Адреса Клубу: м. Харків, Салтівське шосе, 121/2.

 • Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.


2. Мета діяльності євроклубу:

 • сприяння:

процесам європейської інтеграції України;

усвідомленню спільних європейських цінностей;

 • розширення знань про країни Європейського Союзу;

 • налагодження співпраці української молоді з ровесниками з інших європейських країн;

 • створення сприятливих умов для реалізації здібностей та талантів учнівської молоді;

 • популяризація ідей та знайомство з механізмами функціонуванням демократії, громадянського суспільства тощо.
3. Завдання євроклубу:

 • різнобічне вивчення історії, культури та традицій, а також сучасності як країн ЄС, так і України;

 • встановлення зв’язків з молоддю інших країн Європи;

 • поширення інформації про євроінтеграційні процеси;

 • організація різноманітних заходів з метою поширення інформації про ЄС;

 • удосконалення навичок самостійного здобування та критичного аналізу інформації;

 • залучення партнерів для організації спільних подій, розвиток духу співпраці та взаємодопомоги.


4. Основні форми діяльності євроклубу:

 • регулярні засідання членів євроклубів та обговорення актуальних питань, пов’язаних з відносинами між ЄС та Україною;

 • місцеві/регіональні/всеукраїнські молодіжні практичні семінари і конференції;

 • проведення виставок фотографій, малюнків, плакатів, конкурсів, випуск інформаційних матеріалів (стінгазет, європейських куточків у класах і бібліотеках) на теми, пов’язані з Європою та Європейським Союзом. Такі форми роботи допомагають залучити нових творчих людей до роботи євро клубу;

 • організація тренінгових занять і рольових ігор;

 • літературні та мистецькі вечори, на яких учасники знайомляться із творчою спадщиною відомих європейських авторів;

 • інформаційні кампанії, спрямовані на місцеву громадськість (зустрічі, лекції, вистави, вікторини);

 • зв’язки з європейськими партнерами та молодіжні обміни;

 • конкурси (на кращу статтю про ЄС, найкращий малюнок, найкраще наукове дослідження);

 • робота з молодшими учнями (дітьми з початкових та середніх класів) і т.д.5. Членство у клубі

 • Членом Євроклубу може бути будь-який учень чи вчитель гімназії, що зацікавлений предметом діяльності Євроклубу, визнає його Статут, виявляє своє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов'язки.

 • Прийнятим у члени Євроклубу вважається особа, яка подає письмову заяву, що підтверджує бажання вступу та участі в його роботі.

 • Статус члена клубу присвоює рада клубу згідно з поданням зацікавленої особи.

 • Якщо рада клубу має сумніви щодо обґрунтованості прийняття цієї особи до клубу, то вона звертається до загальних зборів щодо прийняття відповідного рішення.

 • Член Євроклубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи Євроклубу, а також користуватися підтримкою Євроклубу; зобов'язаний дотримуватися положень даного Статуту, брати активну участь у реалізації його мети, виконувати рішення загальних зборів Євроклубу.

 • На вимогу ради загальні збори можуть відмовити у прийнятті до клубу, якщо існують поважні та обґрунтовані побоювання, що членство цієї особи могло б якимось чином зашкодити.


6. Керівні органи Євроклубу

Керівними органами клубу є:

 • загальні збори;

 • рада клубу.

В загальних зборах беруть участь усі члени клубу.


7. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Євроклубу

Загальні збори Євроклубу є вищим органом управління (беруть участь усі члени Євроклубу). Загальні збори є легітимними за умови присутності щонайменше половини членів Євроклубу.

Повноваження загальних зборів:

1. Ухвалення змін до даного Статуту.

2. Визначення головних напрямів діяльності Євроклубу, ухвалення плану роботи.

3. Обрання Президента та секретаріату Євроклубу.

4. Прийом нових членів.

5. Ухвалення рішення про розпуск Євроклубу кількістю 3/4 голосів від загальної кількості членів Євроклубу.

6. Ухвалення інших рішень щодо діяльності Євроклубу.

Загальні збори членів Євроклубу відбуваються не рідше, ніш раз на місяць (відповідно до плану роботи); частіше - за ініціативою Президента Євроклубу чи за пропозицією 1/3 частини загальної кількості членів Євроклубу. Рішення загальних зборів ухвалюють звичайною більшістю голосів.

Президента обирають загальні збори Євроклубу шляхом таємного голосування терміном на 1 рік.

Президент Євроклубу та його секретаріат керують та організовують поточну роботу Євроклубу в період між загальними зборами.

Президенту Євроклубу надано право представляти інтереси Євроклубу.

Повноваження Президента Євроклубу та членів його секретаріату припиняють у разі:

 • добровільної відмови від виконання функцій (обов'язків), оформленої письмовою заявою та представленої на загальних зборах Євроклубу;

 • прийняття рішення загальних зборів членів Євроклубу, ухвалене 2/3 (двома третинами) голосів від загальної кількості членів клубу.


8. Членство в Євроклубі припиняється у разі:

 • добровільного виходу, оформленого заявкою, поданою до Координаційної ради Євроклубу;

 • виключення з Євроклубу за рішенням загальних зборів (простою більшістю голосів) з приводу невиконання обов’язків члена Євроклубу, порушення принципів його діяльності, за поданням учнівської ради або через дії або поведінку, що дискредитує Євроклуб;

 • припинення діяльності Євроклубу.

Кiлькiсть переглядiв: 67

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.