Додаток 1

складений відповідно до Освітньої програми для 1 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 1)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-х спеціалізованих класів з навчанням російською мовою і поглибленим вивченням іноземної мови (англійської)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 – А, Б, В
Інваріативний складник
Мовно-літературна Українська мова 5
Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2
Російська мова 4
Математична Математика 4
Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича Я досліджую світ 3
Мистецька Мистецтво 2
Фізкультурна Фізична культура* 3
Усього 20+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без фізк.) 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 2

складений відповідно до Освітньої програми для 2-4 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 1)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2-4-х спеціалізованих класів з навчанням російською мовою і поглибленим вивченням іноземної мови (англійської)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2-А,Б,В 3-А,Б,В 4-А,Б,В
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Російська мова 2,5+0,5 2,5 2,5
Літературне читання (російське) 3,5 2,5 2,5
Українська мова 3 2 2
Літературне читання (українське) - 2+1 2
Іноземна мова (англ.) 3 3 4
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 1+0,5 1 1
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Мистецтво Мистецтво 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Усього 22+3 23+3 23+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 3

складений відповідно до Освітньої програми для 5-9 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 1)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-х гімназичних класів з навчанням російською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А,Б,В
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 3+2
Російська мова 3
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільство-знавство Історія України (Вступ до історії) 1
Мистецтво Мистецтво 2-1
Математика Математика 4
Природо-знавство Природознавство 2
Технології Трудове навчання 2-1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 26,5+3
Економіка (курс за вибором) 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 4

складений відповідно до Освітньої програми для 5-9 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 2)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6-А гімназичного класу

з навчанням російською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
6-А
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2+1,5+1
Друга іноземна мова (німецька) 2
Російська мова 2
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільство-знавство Всесвітня історія. Історія України 2
Мистецтво Мистецтво 2
Математика Математика 4
Природо-знавство Біологія 2
Географія 2
Технології Трудове навчання 2-1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 29,5+1,5+3
Гранично допустиме навчальне навантаження 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31+3

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 5

складений відповідно до Освітньої програми для 5-9 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 1)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6-Б,В гімназичних класів з навчанням російською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
6-Б,В
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2+2
Російська мова 3,5
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільство-знавство Всесвітня історія. Історія України 2
Мистецтво Мистецтво 2-1
Математика Математика 4
Природо-знавство Біологія 2
Географія 2
Технології Трудове навчання 2-1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 29+3
Економіка (курс за вибором) 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30+3

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 6

складений відповідно до Освітньої програми для 5-9 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 2)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 7-А гімназичного класу

з навчанням російською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А
Мови і літератури Українська мова 2,5
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2+1+1
Друга іноземна мова (німецька) 2
Російська мова 2
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільство-знавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Мистецтво Мистецтво 2-1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природо-знавство Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 32+3
Гранично допустиме навчальне навантаження 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32+3

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 7

складений відповідно до Освітньої програми для 5-9 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 1)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 7-Б гімназичного класу з навчанням російською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-Б
Мови і літератури Українська мова 2,5
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2+1
Російська мова 2,5
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільство-знавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Мистецтво Мистецтво 2-1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природо-знавство Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 29,5+3
Економіка (курс за вибором) 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5+3

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 8

складений відповідно до Освітньої програми для 5-9 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 2)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 8-А гімназичного класу

з навчанням російською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-А
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2+0,5+0,5
Друга іноземна мова (німецька) 2
Російська мова 2
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільство-знавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Мистецтво Мистецтво 1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природо-знавство Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 2
Технології Трудове навчання 1-0,5
Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 32+3
Харківщинознавство (спецкурс) 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 9

складений відповідно до Освітньої програми для 5-9 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 1)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 8-Б,В гімназичних класів з навчанням російською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-Б 8-В
Мови і літератури Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 2 2
Російська мова 2 2
Інтегрований курс «Література» 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Мистецтво Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природо-знавство Біологія 2 2
Географія 2 2
Фізика 2 2
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Разом 29,5+3 29,5+3
Харківщинознавство (спецкурс) 1 1
Економіка (курс за вибором) 1
Геометрія як практика, логіка і фантазія (курс за вибором) 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31,5+3 31,5+3

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 10

складений відповідно до Освітньої програми для 5-9 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 2)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 9-А гімназичного класу

з навчанням російською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
9-А
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2+0,5+1+1
Друга іноземна мова (німецька) 2
Російська мова 2
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільство-знавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Мистецтво 1-0,5
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природо-знавство Біологія 2
Географія 1,5
Фізика 3
Хімія 2
Технології Трудове навчання 1-0,5
Інформатика 2-1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура 3
Разом 33+3
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 11

складений відповідно до Освітньої програми для 5-9 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 2)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 9-Б,В гімназичних класів з навчанням російською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
9-Б 9-В
Мови і літератури Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова 2+0,5 2+0,5
Російська мова 2 2
Інтегрований курс «Література» 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства 1 1
Мистецтво Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природо-знавство Біологія 2 2
Географія 1,5 1,5
Фізика 3 3
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1-0,5 1-0,5
Фізична культура 3 3
Разом 31+3 31+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 2
Основи економіки (курс за вибором) 2
Геометрія як практика, логіка і фантазія (курс за вибором) 1
Модуль числа (курс за вибором) 0,5
Розв’язування задач з параметрами (курс за вибором) 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 12

складений відповідно до Освітньої програми для 10 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 2)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10-А гімназичного класу з навчанням російською мовою, філологічного напряму, профіль української філології

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 – А
Мови і літератури Українська мова 2 +1
Українська література 2+1
Іноземна мова (англійська) 2+1
Зарубіжна література 1
Мова і література національної меншини (російська) 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта Громадянська освіта 2
Мистецтво Мистецтво 1,5
Математика Алгебра і початок аналізу 2
Геометрія 1+1
Природознавство Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Технології Інформатика 1,5
Здоров’я і фізична культура Захист Вітчизни 1,5
Фізична культура 3
Разом: 32+4
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2
Варіативна складова. Не входить в ГДНН 2
Індивідуальні та групові заняття, консультації (іноземна мова (англійська) 1
Індивідуальні та групові заняття, консультації (історія України) 1
Гранично допустиме навчальне навантаження (без фізк.) 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 38

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 13

складений відповідно до Освітньої програми для 10 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 1)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10-Б гімназичного класу з навчанням російською мовою, суспільно-гуманітарний напрям, економічний профіль

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 – А
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 2
Зарубіжна література 1
Мова і література національної меншини (російська) 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта Громадянська освіта 2
Математика Алгебра і початок аналізу 2+2
Геометрія 1+1
Природознавство Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Технології Технології 1,5
Інформатика 1,5
Здоров’я і фізична культура Захист Вітчизни 1,5
Фізична культура 3
Разом: 32+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3
Фінансова грамотність (курс за вибором) 1
Варіативна складова. Не входить в ГДНН 2
Індивідуальні та групові заняття, консультації (українська мова) 1
Індивідуальні та групові заняття, консультації (історія України) 1
Гранично допустиме навчальне навантаження (без Фізк) 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 38

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 14

складений відповідно до Освітньої програми для 11 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 2)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 11-А гімназичного класу з навчанням російською мовою, філологічного напряму, профіль іноземної філології

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
11 – А
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 5
Інтегрований курс «Література» 2
Російська мова 1
Друга іноземна мова (німецька) 3
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта Економіка 1
Людина і світ 0,5
Мистецтво Художня культура 0,5
Математика Алгебра і початок аналізу 1,5+1,5
Геометрія 1,5
Природознавство Астрономія 0,5
Біологія 1,5
Екологія 0,5
Фізика 2
Хімія 1
Технології Інформатика 1
Технології 1
Здоров’я і фізична культура Захист Вітчизни 1,5
Фізична культура 2
Разом: 33,5+1,5
Варіативна складова. Не входить в ГДНН 3
Сучасна українська література (факультатив) 1
Індивідуальні та групові заняття, консультації (українська мова) 1
Індивідуальні та групові заняття, консультації (історія України) 1
Гранично допустиме навчальне навантаження (без фізк.) 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 38

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Додаток 15

складений відповідно до Освітньої програми для 11 класів Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік (таблиця 1)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 11-Б гімназичного класу з навчанням російською мовою, суспільно-гуманітарний напрям, економічний профіль

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
11 – Б
Мови і літератури Українська мова 1
Українська література 2
Іноземна мова (англійська) 3
Інтегрований курс «Література» 2
Російська мова 1
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта Економіка 3
Людина і світ 0,5
Мистецтво Художня культура 0,5
Математика Алгебра і початок аналізу 4,5+0,5
Геометрія 3,5
Природознавство Астрономія 0,5
Біологія 1,5
Екологія 0,5
Фізика 2
Хімія 1
Технології Інформатика 1
Технології 1
Здоров’я і фізична культура Захист Вітчизни 1,5
Фізична культура 2
Разом: 34,5+0,5
Варіативна складова. Не входить в ГДНН 3
Сучасна українська література (факультатив) 1
Індивідуальні та групові заняття, консультації (українська мова) 1
Індивідуальні та групові заняття, консультації (історія України) 1
Гранично допустиме навчальне навантаження (без фізк.) 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 38

Директор

Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області С.М.Ковальова

Кiлькiсть переглядiв: 194

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.